Fakta om Svartisen

Svartisen er Norges nest største isbre, og dekker et areal på om lag 370 kvadratkilometer. I den lille istid på midten av 1700-tallet var Svartisen én sammenhengende isbre, men er i dag delt i to: øst- og vestisen. Breen strekker seg gjennom kommunene Rana, Meløy og Rødøy, alle i Nordland fylke. Svartisen ble kartlagt i 1964, og er Fastlands-Europas lavestliggende isbre, bare 20 moh. på det laveste (per 2007). Dette gjør at breen er lett tilgjengelig som turistmål. Høyeste punkt på breen i vest er Snøtinden, som ligger 1594 moh., og i øst er høyeste punkt Istinden med sine 1572 moh. Breen har en gjennomsnittlig tykkelse på ca 150 meter og det tykkeste partiet er opp mot 650 meter.

Klima

Fra 1930 til 1960 var det en stor tilbakegang for alle breutløp. Engabreen trakk seg tilbake rundt to kilometer, og minket opptil 200 meter i tykkelse. I perioden 1970-1995 økte Engabreen i volum, og i 1990-årene rykket brefronten fram om lag 200 meter. Etter årtusenskiftet har breene minket i volum og brefronten har krøpet tilbake om lag 100 meter.

De siste 100 årene har Svartisen stort sett minket. Dette har ført til at land og vann som har ligget under isen i tusenvis av år har kommet fram. Med det har det også etablert seg livsformer her, såkalte pionerarter. 

Innerst i fjordene og rundt Svartisen møtes de fuktige, vestlige vindene og det mektige fjellpartiet. Her faller det mye nedbør i løpet av året. Sentralt i Svartisen kan årsnedbøret være på 4000 milimeter. Stor variasjon i landformene fører til at klimaet varierer sterkt over korte avstander. Øst for breen faller årsnedbøret 2000 milimeter og 1000 milimeter, og ved grensen til Sverige er det nede på 800 milimeter.

Det er temperaturen om sommeren og nedbørsmengden om vinteren som avgjør om breen vokser eller minker i størrelse. Det vil ta mellom seks og sju år før en kan se om det har skjedd en økning eller ikke. Det kommer mye nedbør fra havet, og dette blir presset mot og over fjellet, og her stopper det opp og nedbøren blir etterlatt midt på breen. Det er gjort målinger av snømengder på 13 meter om vinteren. I vinterhalvåret øker breen med omtrent én meter ved fronten av brearmene, og om lag 6-10 meter i tykkelse på breplatået. I løpet av sommerperioden smelter isen med omtrent én meter på breplatået, og enden av brearmen smelter med om lag tre meter. Når det faller mer nedbør om vinteren enn det smelter is om sommeren, vil breen vokse. 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Svartisen