Svaice AS ble stiftet i November 2014, med forretningsideen om å benytte den fornybare naturressursen, Svartisen, til produksjon av isbiter. 

 • Første test av isen, utført av Labora i April 2014 viste en meget høy kvalitet, helt uten forurensning. 
 • Mesteparten av isen skal fraktes ut med tråkkemaskin fra 31. Oktober til 1. April, resterende is skal hentes ut med helikopter fra 1. September til 31. Oktober. Maksimalt bruk av helikopter er ca. 40 timer. Ambisjonen er å fase ut helikopterfrakt og benytte eksempelvis drone for frakt når denne teknologien er klar.  
 • SVAICE har kjøpt et av industribyggene som ligger i industriparken i Glomfjord. Bygget er helt perfekt for våre planer og videre satsning.  
 • SVAICE vil skape ca. 50-60 arbeidsplasser ved fullskala produksjon. Fabrikken vil ikke være avhengig i å driftes hele døgnet, dette vil derfor gi sårt tiltrengte industriarbeidsplasser for de som ikke ønsker å arbeide helger og nattskift. 
 • Vi har avtale med Statskog for uttak av breis ved Storglomvannet, signert 2014.
 • Uttakstedet ligger nært Holmvassdemningen godt utenfor Nasjonalpark, noe som gir kort fraktvei ut av området.
 • Det vil ikke være noen permanente etableringer av rigger eller utstyr på eller ved uttakstedet og det vil ikke være noen form for utslipp av kloakk eller kjemikalier på uttakstedet. 
 • SVAICE har pr. i dag investert ca. 12 millioner.
 • SVAICE har etablert et stort internasjonalt nettverk og har forespørsler om leveranser fra store deler av verden. 
 • SVAICE vil bruke containerfrakt med skip av ferdig produkter ut i verden noe som er ca. 90-95% mer miljøvennlig med tanke på CO2 avtrykk. SVAICE vil kjøpe CO2 kvoter for hele verdikjeden. 
 • Etter kommunikasjon med offentlige instanser er uttaktidspunktet (ikke uttak som sommeren) tilpasset en tid på døgnet som ikke påvirker andre. Uttakstedet vil ikke være i konflikt med turistnæringen pga beliggenheten det skal hentes is fra. Dette gjelder per dags dato og for fremtiden ettersom området for alle praktiske formål er meget vanskelig å ta seg inn til.  
 • SVAICE venter nå på å få godkjent reguleringsplanen for uttak av is, og den skal nå behandles av politikerne i Meløy. Pr. i dag så ligger det en innsigelse fra Nordlands Fylkeskommune. Fylkesmannen har trukket sine innsigelser med betingelser som er forenlig med det vi har tilpasset oss allerede. I tillegg krever Fylkesmannen at Meløy Kommune må utarbeide en helhetlig plan for vern og bruk av Svartisen.   

Vi er spent på om vi kan få muligheten til å skape 50-60 verdifulle arbeidsplasser i Meløy Kommune.